Ubezpieczenia

W naszym salonie Moto Chorzów oferujemy ubezpieczenia komunikacyjne PZU, GENERALI, HESTIA, WARTA, KIA GAP.

Ubezpieczenia

W pakiecie dealerskim oferujemy

  • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)
  • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
  • Ubezpieczenie Zielona Karta
  • Car Assistance
  • Ubezpieczenie Informacja Prawna
  • Ubezpieczenie Auto Casco - od uszkodzeń i zniszczeń pojazdu z powodu wypadku, kradzieży lub czynników losowych